קרן הזנק - מסלול Pre-Seed

מענק לסטרטאפים בשלבי פיתוח ראשוני של מוצר טכנולוגי חדשני

יתרונות בהגשה לקרן הזנק Pre-Seed

 1.   60% מגובה סבב ההשקעה ועד תקרה של 1.5 מיליון ₪ מענק.
 2. מענק מוגדל לחברה מועדפת – תקבלנה תוספת של 10% על המענק, כך שתקרת המענק תהיה 1.65 מיליון ₪.   חברה מועדפת מוגדרת:  היזמים המחזיקים לפחות 33% ממניות החברה הם מאוכלוסייה בתת ייצוג בהייטק (ערבים, חרדים ונשים)  או  מקום פעילות החברה הוא באזור פיתוח א’
 3.   קבלת אישור מרשות החדשנות משקפת הבעת אמון מקצועית ואובייקטיבית בפוטנציאל המיזם, ומספקת תו איכות שמקל על         משקיעים פרטיים, המתקשים בבדיקת נאותות.
 4.   החזר נוח באמצעות תמלוגים משיעור המכירות עד גובה המענק  ורק אם המיזם מצליח. 
 5. אין הגבלת תקרת שכר לעובדי חברה וניתן להעסיק קבלני משנה מחו”ל. 

למי מענק Pre-Seed מתאים? 

 1. לחברות הזנק בעלות רעיונות חדשניים בעלי פוטנציאל טכנולוגי וכלכלי גבוה, הנמצאות בשלבי פיתוח ראשוניים וברמת סיכון גבוהה
 2. לחברות שגייסו עד -1.5 מיליון ₪ מיום התאגדותן ועד 3 חודשים לפני חודש הגשת הבקשה
 3. סך ההכנסות שלהן לא עולה על 300 אלף ₪ בשנה הקלנדרית האחרונה לפני הגשת הבקשה. 
 4.  80% מהוצאות הסבב כולו (עד מקסימום 4.5 מיליון ש”ח ) – הוא לצרכי מחקר ופיתוח.
ובמילים פשוטות לחברות הנמצאות עמוק עמוק בשלבי המחקר והפיתוח
 
 

תנאי סף  לקרן הזנק Pre- Seed 

 • החברה התאגדה כדין בישראל ופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל ועיקר עיסוקה הוא מחקר ופיתוח לצרכים מסחריים
 • סך המימון הכספי שהחברה גייסה מיום התאגדותה ועד שלושה חודשים לפני חודש הגשת הבקשה לא עולה על 1.5 מיליון ₪
 • סך ההכנסות של החברה בשנה הקלנדרית האחרונה לפני הגשת הבקשה לא עולה על 300 אלף ₪
 • סבב ההשקעה המבוקש לא עולה על 4,500,000 ₪ במצטבר לתקופת הביצוע ו-80% לפחות מסבב ההשקעה יהיה לצורכי מחקר ופיתוח
 • אם החברה קיבלה אישור, היא תידרש להשלים את סבב ההשקעה ולהציג הסכמים סופיים בינה לבין המשקיע/ים עד תום פרק הזמן שקבעה הוועדה (עד 6 חודשים)
וכמובן תנאי הסף  הראשוני – יש לכם חדשנות טכנולוגית 
 

 קריטריונים להערכת הבקשה 

היום בגלל עודף הגשות ומיעוט משקיעים, הקריטריונים הוקשחו והתחרות גברה

היבט טכנולוגי: רמת החדשנות הטכנולוגית והפונקציונלית של המוצר, רמת המורכבות והעומק שלו. האתגרים הטכנולוגיים של תכנית המחקר ופיתוח וההיתכנות שלה.

היבט עסקי: פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה בעקבות הצלחת התוכנית, הפוטנציאל העסקי, גודל ו/או קצב גידול השוק, היתרון התחרותי (לרבות חוזק הקניין הרוחני) ותיקוף השוק שבוצע.

היבט משקי וזמינות הון: התשואה העודפת לכלכלה הישראלית, פעילות בתחומים שבהם זמינות הון נמוכה של משקיעים מתמחים, אתגרי חדירה גבוהים לשוק ופוטנציאל להתפתחות חברה שלמה.

היבט יכולות החברה: יכולות החברה להשלים את התוכנית בהצלחה ולהגיע לאבן דרך מימונית; יכולת ניהולית, יכולת טכנולוגית/הנדסית, יכולת עסקית/שיווקית, הישגים עד כה, ישימות התוכנית, היקף השלמת הסבב המבוקש עד לעת הגשת הבקשה, מידת ניסיונו של המשקיע בהשקעות בחברות טכנולוגיות, והערך המוסף של המשקיע בתחום פעילות החברה.

 

 

למה להיעזר בכותב מקצועי?

בתקופה זו של מיעוט השקעות וריבוי הגשות לרשות החדשנות, התחרות על תקציב המענקים גדלה באופן משמעותי! ולצערנו, גם מיזמים שעונים היטב על כל הקריטריונים עלולים לקבל דחייה. 

לכן ,עם הזדמנות אחת לעשות רושם טוב ולזכות במענק שיפתח דלת לעוד מענקים מהרשות לחדשנות, חשוב היום במיוחד להקפיד על מקצועיות ההגשה, ורצוי להשתמש בכותב מקצועי בעל פרספקטיבה רחבה וניסיון ניהולי. כותב כזה, שהיה בעברו יזם ומנכ”ל, וניהל את כל הדיסציפלינות יחד- חדשנות, קניין רוחני, מחקר ופיתוח, עסקי וגיוסי הון, שיווק ומכירות – יכול “לפצח” את המיזם ביצירתיות ולהדק את כל ההיבטים להגשה מהודקת ומקצועית, שעושה הבדל מהותי בתזרים החברה.

עומדים בכל תנאי הסף ורוצים להגיש... ?

אז אפשר לקבוע שיחה

תאריכי הגשות הבאות ותשובות 

הגשות מתקבלות בכל השנה, והרשות מתחייבת לתת תשובה עד 11 שבועות. 

מתי צפויה להתקבל תשובה לבקשה על פי תאריך ההגשה, נלקח מהאתר של הרשות לחדשנות

 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 08/05/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 09/06/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות באמצע אוגוסט
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 09/06/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 15/07/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות באמצע ספטמבר
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 15/07/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 08/08/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות באמצע אוקטובר
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 08/08/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 04/09/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות באמצע נובמבר
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 04/09/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 06/10/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות באמצע דצמבר

 

 

מענק הורייזן

עומד להגיע

בקרוב מדריך נוסף להגשה אירופאית – EIC – מענק Horizon  

עגלת קניות
 • Your cart is empty.
כלי נגישות